Informacje nt. gminy

Oficjalna nazwa: Obec Hrubá Skála

Dane statystyczne:

Liczba dzielnic: 8
Powierzchnia: 1383 ha
Wysokoœĉ nad poziomem morza: -
Liczba mieszkañców: 535
Przeciêtny wiek: -
Poczta: nie
Placówka s³użby zdrowia: nie
Policja: nie
Szko³a: nie
Wodociıg: tak
Gazyfikacja: nie
Kanalizacja (oczyszczalnia œcieków): nie


Kontakty
Urzıd Gminy
Adres:
Doubravice 37
511 01 Turnov
telefon:
+481 389 527
e-mail:
hrubaskala@craj.cz

Godziny urzêdowe:
poniedzia³ek, œroda
8:00 - 12:00 i 13:00 - 17:00

Tento web site byl vytvoĝen prostĝednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl